POLITIKA PRIVATNOSTI

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

O-BEDS u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući zakonske i druge propise.

Zaštita i bezbednost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera su prioriteti O-BEDS.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima

O-BEDS je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti koje prikupljamo.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite kontakt podatke:

 • Poslovno ime: O-BEDS

 • PIB: 106366713

 • MB: 61394354

 • Adresa: Pukovnika Milenka Pavlovića 159a, 11273 Batajnica

 • Broj telefona: 011/787-00-52

Ukoliko želite da nas kontaktirate putem E-mail-a kliknite Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

O-BEDS je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti koje možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem kontakt centra 011/787-00-52.

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa kompanijom O-BEDS, usklađene su sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na pr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

O-BEDS ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da O-BEDS prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u kupoprodajnom ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom O-BEDS.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo Vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

O-BEDS preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništenja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

O-BEDS preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke firmi O-BEDS bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. O-BEDS nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti.

Saglasnost

O-BEDS prukuplja i obrađuje podatke o ličnosti po jednom od sledećih pravnih osnova:

 • Pristanak lica na koje se podaci odnose;

 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;

 • Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

 • Obrada je neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose;

 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste ugovara koji zaključujemo sa našim kupcem, namere kupca da koristi naše usluge, kao i namere kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • ime i prezime;

 • adresa isporuke;

 • grad;

 • poštanski broj;

 • br. telefona;

 • e-mail adresa;

 • naziv firme u kojoj je kupac zaposlen;

 • br. lične karte;

 • jedinstveni matični broj građana;

 • tekući račun i naziv banke.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

O-BEDS prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja roba i usluga;

 • dostava i montaža kupljene robe;

 • prodajne i marketinške aktivnosti O-BEDS;

 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;

 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja O-BEDS.

Za sve druge aktivnosti, u vezi sa zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od kompanije FORMA IDEALE zatražite:

 •  da Vam omogućimo pristup Vašim podacima o ličnosti
  Možete da pitate kompaniju O-BEDS za koje svrhe se koriste Vaši podaci , kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate koju kategoriju Vaših podataka o ličnosti čuvamo, kao i period tokom kog obrađujemo i čuvamo Vaše podatke.

 •  da Vam damo kopiju Vaših podataka o ličnosti koje čuvamo
  Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo.

 •  da zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
  Želimo da se uverimo da su Vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas uvek kontaktirati da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili neažurnim.

 •  da zatražite brisanje Vaših podataka o ličnosti
  Možete zahtevati da prekinemo obradu ili da obrišemo Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje ugovornih obaveza kompanije O-BEDS prema Vama.

 •  da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim stranama), u određenim procesima, ili u potpunosti
  Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili nam oni više nisu potrebni za svrhu obrade, ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje O-BEDS smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti.

 •  da se informišete u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti
  Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.

 •  da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti
  Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje O-BEDS smatra legitimnim.

 •  da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)
  Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku i saglasnosti, imate pravo da tražite od firme O-BEDS da prenese Vaše podatke drugom rukovaocu.

 •  da opozovete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti
  Kada obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka i saglasnosti, imate pravo da opozovete dati pristanak, odnosno saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Zaštita podataka o ličnosti

O-BEDS preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o prodaju robe ili usluga čuvaju se 5 godina od dana zaključenja ugovora;

 • Podaci prikupljeni u svrhe pristupanja kupaca Loyalty programu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje rukovaoca, čuvaju se 3 godine od dana pristupanja potpisivanja pristupnice;

 • Podaci prikupljeni u svrhe slanja informativnog NEWSLETTER-a, informativnog SMS-a, informativne Viber poruke, anketiranja zadovoljstva kupaca uslugom i robom i sticanja prava na prodajne podsticaje O-BEDS čuvaju se 3 godine od dana dostavljanja informacija.

Uslovi obrade podataka o ličnosti za članstvo u Loyalty programu

Lični podaci koje nam dostavljate mogu se obrađivati u svrhe pristupanja kupaca Loyalty programu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje O-BEDS. Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka O-BEDS, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica O-BEDS.

Za sve informacije možete se obratiti imenovanom Licu za zaštitu podataka o ličnosti Olga Pavićević, broj telefona 011/787-00-52, mejl adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i da uvek budete pravovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, novim proizvodima i ostalim aktuelnostima.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mailom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili preporučenom poštom (sa naznakom: opoziv date saglasnosti) na adresu O-BEDS, adresa: Pukovnika Milenka Pavlovića 159a, 11273 Batajnica.

Kolačići (”cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon).

Forma Ideale koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup web stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na web stranicama. Pomenute aktivnosti podrazumevaju: kretanje po stranicama website-a, stavljanje proizvoda u korpu, upoređivanje artikala, pregledavanje artikala i slične aktivnosti.

Svaki korisnik u svom web pretraživaču može u svakom trenutku blokirati kolačiće ili izbrisati kolačiće, čime određene funkcionalnosti više neće biti moguće.