Ormari i plakari za horizontalne zidne krevete

KLIZNI PLAKAR H=101cm

Klizni plakar iznad H kreveta

Plakar je nezavistan element od zidnog kreveta. Dimenzije plakara su 218x38x101cm (visina)

OTVORENA POLICA H=101cm

Otvorena polica iznad H kreveta 1

Polica je nezavisna od zidnog kreveta. Gabaritne dimenzije police su 218x38x101cm (visina)

OTVORENA POLICA H=35cm

Otvorena polica iznad H kreveta 1

Polica je nezavisna od zidnog kreveta. Gabaritne dimenzije police su 218x38x35cm (visina)

KLIZNI PLAKAR + OTVORENA POLICA H=136cm

Klizni plakar iznad H kreveta

Plakar je nezavistan element od zidnog kreveta. Dimenzije plakara su 218x38x101cm (visina)