Ormari i plakari za horizontalne zidne krevete

Klizni plakar iznad H kreveta

Plakar je nezavistan element od zidnog kreveta. Dimenzije plakara su 218x38x101cm (visina)

Otvorena polica iznad H kreveta 1

Polica je nezavisna od zidnog kreveta. Gabaritne dimenzije police su 218x38x101cm (visina)